Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Organització municipal > 
 • Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet

Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet

El Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 de juliol de 2017, va resoldre les al·legacions presentades i va acordar aprovar definitivament, amb el quòrum de la majoria absoluta, el Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions.

El Reglament es va aprovar avançant en l’estratègia de l’ajuntament d’implementar un bon govern, i en el seu marc es va incloure la figura del/de la Síndic/a de Greuges com l’òrgan encarregat de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques davant l’ajuntament. Els/Les ciutadans/es poden dirigir-se a la seva oficina per sol·licitar la resolució de greuges i presentar queixes i/o suggeriments.

Activitat i Informes de la Sindicatura de Greuges

  1. Inici del procediment (art. 7.a) 27/09/2017
  2. Presentació de candidatures (arts. 7.b, 7.c i 9) del 29/09 al 30/10/2017
  3. Llista provisional de candidats/es (art. 7.f) del 2/11 al 21/11/2017
  4. Consulta ciutadana (art. 7g) del 22/11 al 21/12/2017
  5. Defensa de les candidatures i selecció de 3 persones candidates pel plenari del consell de ciutat (art. 7.h) del 22/12/2017 al 10/01/2018
  6. Nomenament del/de la síndic/ca pel ple municipal (art. 7.i) data límit el 23/01/2018

  Ajuntament de L'Hospitalet

  Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400