Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Representa

L’Ajuntament de L’Hospitalet s’adhereix al registre electrònic comú d’apoderaments Representa que el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) posa a disposició de les administracions públiques catalanes.

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015 (article 6), permet fer constar les representacions que la ciutadania, professionals i empreses atorguen a terceres persones per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

L’apoderament es pot atorgar a qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:

 1. Poder "General", perquè la persona apoderada pugui actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
 2. Poder "A un organisme", perquè la persona apoderada pugui actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.
 3. Poder "A tràmits", perquè la persona apoderada pugui actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una Administració o un organisme concret.

Les representacions també poden indicar les capacitats, que poden ser:

 • Totes (que inclou Tramitar, Consultar i Rebre notificacions), o bé,
 • La combinació de les capacitats parcials (Tramitar, Consultar i Rebre notificacions):
  • Tramitar
  • Consultar
  • Rebre notificacions
  • Tramitar i Consultar
  • Tramitar i Rebre notificacions
  • Consultar i Rebre notificacions

Podeu accedir al Registre electrònic d’apoderaments de l’Ajuntament mitjançant l’enllaç següent: https://www.l-h.cat/representa

Si no sou persona obligada a relacionar-vos telemàticament amb l'administració pública, també podeu registrar la representació presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del C. Girona, 10, PB. CP: 08901. Haureu d'aportar els documents d'identitat de les persones participants (apoderada i poderdant) i l'acreditació de la representació.

Podeu consultar més informació en el Portal de suport de Representa a la ciutadania.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400