Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions de personal directiu
Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats
El personal directiu ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

En aquests moments no n'hi cap d'autoritzada
Retribucions
Gerent Municipal 87.648,62 €
Director/a del Gabinet d'Alcaldia 86.598,48 €
Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 86.598,48 €
Director/a de Serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos 86.598,48 €
Director/a de l'Àrea de Seguretat, Convivéncia i Civisme 86.598,48 €
Director/a de l'Assessoria Jurídica 86.598,48 €
Director/a de l'Òrgan de Gestió Tributària 86.598,48 €
Secretari/ària General del Ple 99.146,00 €
Interventor/a General Municipal 99.146,00 €
Vicesecretari/ària-Secretari/ària Técnic/a de la Junta de Govern Local 99.146,00 €
Director/a de Serveis de Benestar i Drets Socials 86.598,48 €
Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 86.598,48 €

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400