Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a:
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions de personal directiu

Retribucions

Gerent Municipal 83.411,50 €
Director/a del Gabinet d'Alcaldia 82.411,50 €
Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 82.411,50 €
Director/a de Serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos 82.411,50 €
Director/a de l'Àrea de Seguretat, Convivéncia i Civisme 82.411,50 €
Director/a de l'Assessoria Jurídica 82.411,50 €
Director/a de l'Òrgan de Gestió Tributària 82.411,50 €
Secretari/ària General del Ple 94.352,36 €
Interventor/a General Municipal 94.352,36 €
Vicesecretari/ària-Secretari/ària Técnic/a de la Junta de Govern Local 94.352,36 €
Director/a de Serveis de Benestar i Drets Socials 82.411,50 €
Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 82.411,50 €
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400