Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats
El personal directiu ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

En aquests moments no n'hi cap d'autoritzada
Nom i Cognoms Càrrec Retribució bruta anual Currículum
Carles Anglada Casas Gerent Municipal 102.288,84 €
Blanca Atienza Gatnau Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 89.343,44 €
Isabel Alonso Higuera Director/a de l'Assessoria Jurídica 89.343,44 €
Antonio Rivera León Director/a de Serveis de Benestar i Drets Socials 89.343,44 €
Montserrat Pérez Lancho Director/a del Gabinet d'Alcaldia 89.343,44 €
Marc Sanmartí Rotllant Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 89.343,44 €
Aurora Baena Ruiz Director/a de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals i de l’Òrgan de Programació i Pressupostos 89.343,44 €
Miquel Justo Medrano Director/a de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme 89.343,44 €
Mari Carmen García-Calvillo Moreno Directora de Governança de dades i coneixement institucional 89.343,44 €
María Teresa Redondo del Pozo Secretari/ària General del Ple 102.288,84 €
Maria Petra Sáiz Antón Interventor/a General Municipal 102.288,84 €
Fernando Aragonés Seijo Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local 102.288,84 €
Sandrà Cerdà Gómez Viceinterventora - Funció Comptable 102.288,84 €
Fernando González-Santacana Martín Tresorer General 102.288,84 €
Verónica Barquero Miró Vice-tresorera 86.796,00 €

Per conèixer més sobre l'organigrama de l'Ajuntament, podeu consultar el següent enllaç.

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400