Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats
El personal directiu ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

En aquests moments no n'hi cap d'autoritzada
Nom i Cognoms Càrrec Retribució bruta anual Currículum
Carles Anglada Casas Gerent Municipal 101.376,42 €
Blanca Atienza Gatnau Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 88.546,50 €
Isabel Alonso Higuera Director/a de l'Assessoria Jurídica 88.546,50 €
Antonio Rivera León Director/a de Serveis de Benestar i Drets Socials 88.546,50 €
Montserrat Pérez Lancho Director/a del Gabinet d'Alcaldia 88.546,50 €
Jordi Samsó Huerta Director/a de Serveis de Recursos Humans 88.546,50 €
Marc Sanmartí Rotllant Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 88.546,50 €
Aurora Baena Ruiz Director/a de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals i de l’Òrgan de Programació i Pressupostos 88.546,50 €
María Teresa Redondo del Pozo Secretari/ària General del Ple 101.376,42 €
Maria Petra Sáiz Antón Interventor/a General Municipal 101.376,42 €
Fernando Aragonés Seijo Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local 101.376,42 €
Sandrà Cerdà Gómez Viceinterventora - Funció Comptable 101.376,42 €
Fernando González-Santacana Martín Tresorer General 101.376,42 €

Per conèixer més sobre l'organigrama de l'Ajuntament, podeu consultar el següent enllaç.

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400