Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats

El personal directiu ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

En aquests moments no n'hi cap d'autoritzada.

Nom i Cognoms Càrrec Retribució bruta anual Currículum
Blanca Atienza Gatnau Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 91.130,48 €
Isabel Alonso Higuera Director/a de l'Assessoria Jurídica 91.130,48 €
Antonio Rivera León Director/a de Serveis de Benestar i Drets Socials 91.130,48 €
Montserrat Pérez Lancho Director/a del Gabinet d'Alcaldia 91.130,48 €
Aurora Baena Ruiz Director/a de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals i de l’Òrgan de Programació i Pressupostos 91.130,48 €
Mari Carmen García-Calvillo Moreno Directora de Governança de dades i coneixement institucional 91.130,48 €
María Teresa Redondo del Pozo Secretari/ària General del Ple 104.334,72 €
Maria Petra Sáiz Antón Interventor/a General Municipal 104.334,72 €
Fernando Aragonés Seijo Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local 104.334,72 €
Sandrà Cerdà Gómez Viceinterventora - Funció Comptable 104.334,72 €
Fernando González-Santacana Martín Tresorer General 104.334,72 €
Verónica Barquero Miró Vice-tresorera 88.532,64 €

Podeu consultar les indemnitzacions percebudes anualment pels alts càrrecs i directius al següent enllaç.

Per conèixer més sobre l'organigrama de l'Ajuntament, podeu consultar el següent enllaç.

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400