Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats
El personal directiu ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

En aquests moments no n'hi cap d'autoritzada
Retribució bruta anual Currículum
Gerent Municipal 101.376,42 €
Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 88.546,50 €
Director/a de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme 88.546,50 €
Director/a de l'Assessoria Jurídica 88.546,50 €
Director/a de l'Òrgan de Gestió Tributària 88.546,50 €
Director/a de Serveis de Benestar i Drets Socials 88.546,50 €
Director/a del Gabinet d'Alcaldia 88.546,50 €
Director/a de Serveis d'Hisenda, Serveis Centrals, Programació i Pressupostos 88.546,50 €
Secretari/ària General del Ple 101.376,42 €
Interventor/a General Municipal 101.376,42 €
Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local 101.376,42 €
Vice-Interventor/a - Funció Comptable 101.376,42 €
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400