Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Tràmits > 
  • Consulta ciutadana no vinculant per l’elecció del Síndic o Síndica de Greuges Municipal de L’Hospitalet
Presentació de la figura del/la Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat

La Sindicatura és una institució complementària de l’Administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i també de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents.

És un òrgan unipersonal amb la finalitat de supervisar l’actuació de l’Administració municipal i dels serveis públics que en depenen. La seva missió és la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i de totes aquelles persones que es trobin a la ciutat.

El mandat del/la Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet tindrà una durada de cinc anys, a comptar des de la data de l'acord del Ple del seu nomenament. Una mateixa persona no podrà exercir el càrrec mes de dos mandats consecutius.

Procediment per escollir al Síndic o a la Síndica de Greuges Municipal de L'Hospitalet de Llobregat
  • Presentació de candidatures (del 22 de setembre al 21 d’octubre)
  • Consulta ciutadana no vinculant (del 24 de novembre al 23 de desembre) entre aquelles candidatures que hagin acomplert els requisits establerts als articles 7 i 9 del ROODCLH.
  • Presentació i defensa de les candidatures davant el  Plenari del Consell de Ciutat (Entre el 27/12/22 i el 12/01/23). El Consell de Ciutat seleccionarà un màxim de tres candidats/es d’entre totes les presentades i aquestes seran les que es proposaran al nomenament pel Ple Municipal.
  • El Ple Municipal procedirà a nomenar al Síndic o la Síndica entre els candidats/es proposades pel Consell de Ciutat (gener de 2023).
Normes de la consulta ciutadana no vinculant

Qui pot votar?

Poden votar les persones majors d’edat residents al municipi.

En quin període es pot votar?

El període de la consulta serà del 24 de novembre al 23 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Com puc votar?

Es pot votar en aquesta mateixa pàgina web. Per fer-ho, en primer lloc s’haurà d’introduir el DNI i la data de naixement per tal d’identificar-vos com a residents al municipi.

Una vegada es validi la residència, es podrà donar suport a les candidatures existents.

Votació de les candidatures que es sotmeten a consulta ciutadana

En el termini de presentació de candidatures només s’ha presentat una, que és l’actual Síndica per a la seva reelecció, que de conformitat amb l’article 7.B del vigent reglament, quan es tracta d’un/a candidat/a a ser reelegit/da no requereix la presentació d’avals.

La candidatura que se sotmet a consulta ciutadana és la següent:

Fotografia de Merche García Villatoro

Merche García Villatoro

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400