Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Tràmits > 
 • Consulta ciutadana no vinculant per l’elecció del Síndic o Síndica de Greuges Municipal de L’Hospitalet
Presentació de la figura del Síndic de Greuges Municipal
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, amb la creació de la figura del Síndic de Greuges municipal, fa un pas més enllà en la garantia dels drets fonamentals i de les llibertats públiques davant l’Administració Municipal.

El síndic o síndica defensarà les llibertats públiques i els drets fonamentals dels veïns i de les veïnes de la ciutat i ho farà amb independència i objectivitat.

El mandat de Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet tindrà una durada de cinc anys, a comptar des de la data de l'acord del Ple del seu nomenament. Una mateixa persona no podrà exercir el càrrec mes de dos mandats consecutius.
Procediment per escollir al Síndic o Síndica de Greuges Municipal de L'Hospitalet de Llobregat
 • Presentació de candidatures (del 29 de setembre al 30 d’octubre)
 • Consulta ciutadana no vinculant (del 22 de novembre al 21 de desembre) entre aquelles candidatures que hagin acomplert els requisits establerts als articles 7 i 9 del Reglament municipal orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
 • Presentació i defensa de les candidatures davant el  Plenari del Consell de Ciutat (Gener de 2018).
  El Consell de ciutat seleccionarà tres candidatures d’entre totes les presentades i aquestes seran les que es presentin davant el Ple Municipal.
 • El Ple Municipal procedirà a nomenar al Síndic o la Síndica entre les tres candidatures seleccionades pel Consell de Ciutat (Gener de 2018).
Normes de la consulta ciutadana no vinculant
Qui pot votar?
Poden votar les persones majors d’edat residents al municipi. 

En quin període es pot votar?
El període de la consulta serà del 22 de novembre al 21 de desembre de 2017.

Com puc votar?
Es pot votar en aquesta mateixa pàgina web. Per fer-ho, en primer lloc s’haurà d’introduir el DNI i la data de naixement per tal d’identificar-vos com a residents al municipi.

Una vegada es validi la residència, es podrà donar suport a les candidatures existents.

Quants suports puc fer?
En el cas que existeixin vàries candidatures, es podrà donar suport d’acord amb el següent criteri:
 1. D’una a tres candidatures, es podrà donar suport  a una candidatura.
 2. De tres a cinc candidatures, es podrà donar suport a un màxim de dos candidatures.
 3. A partir de sis candidatures, es podrà donar suport a un màxim de tres candidatures.
Resultats de la consulta
Les candidatures s’ordenaran en ordre decreixent (de més a menys suports) d’acord amb el resultat de la consulta que es publicarà en aquesta mateixa pàgina web.
Votació de les candidatures que es sotmeten a consulta ciutadana:
De les tres candidatures presentades, la Sra. García ha estat la única que ha acreditat complir tots els requisits exigits reglamentàriament
Certificat de l'acord relatiu al nomenament de la Síndica de Greuges de L'Hospitalet

RESULTAT CONSULTA CIUTADANA SÍNDIC/A DE GREUGES DE L’HOSPITALET  DE LLOBREGAT

La candidatura de la Sra. Merche Garcia Villatoro a  l’elecció del Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet de Llobregat ha obtingut 121 suports.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400