Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a:
 • Seu > 
 • Calendari dies hàbils
D’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament de L’Hospitalet comunica, a efectes de còmput de terminis per a l’any 2016, el següent calendari de dies inhàbils.

 • Dies hàbils i inhàbils 2016

  • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i quan no siguin festius.
 • Dies festius

  FESTES OFICIALS I LOCALS DE L’HOSPITALET 2016

  Festes laborals a Catalunya (DOGC 6888, de 9 de juny de 2015)

  Festiu Dia de la setmana
  1 de gener (Any Nou) Divendres
  6 de gener (Reis) Dimecres
  25 de març (Divendres Sant) Divendres
  28 de març (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
  16 de maig (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
  24 de juny (Sant Joan) Divendres
  15 d'agost (l'Assumpció) Dilluns
  12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dimecres
  1 de novembre (Tots Sants) Dimarts
  6 de desembre (Dia de la Constitució) Dimarts
  8 de desembre (la Immaculada) Dijous
  26 de desembre (Sant Esteve) Dilluns

  Festes locals a L'Hospitalet (PLE 13/2015 Ordinari, de 29 de setembre de 2015)

  Festiu Dia de la setmana
  12 de febrer (Santa Eulàlia) Divendres
  24 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Dissabte
 • Còmput de terminis

  El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l’article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
.  
D’acord amb l’article 48.7 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament de L’Hospitalet comunica, a efectes de còmput de terminis per a l’any 2017, el següent calendari de dies inhàbils.

 • Dies hàbils i inhàbils 2017

  • Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
  • Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre i quan no siguin festius.
 • Dies festius

  FESTES OFICIALS I LOCALS DE L’HOSPITALET 2017

  Festes laborals a Catalunya (DOGC 7135, de 6 de juny de 2016)

  Festiu Dia de la setmana
  6 de gener (Reis) Divendres
  14 d'abril (Divendres Sant) Divendres
  17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) Dilluns
  1 de maig (Festa del Treball) Dilluns
  24 de juny (Sant Joan) Dissabte
  15 d'agost (l'Assumpció) Dimarts
  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya) Dilluns
  12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya) Dijous
  1 de novembre (Tots Sants) Dimecres
  6 de desembre (Dia de la Constitució) Dimecres
  8 de desembre (la Immaculada) Divendres
  25 de desembre (Nadal) Dilluns
  26 de desembre (Sant Esteve) Dimarts

  Festes locals a L'Hospitalet (Ple 8/2016 ordinari, de 27 de setembre de 2016)

  Festiu Dia de la setmana
  5 de juny (Dilluns de Pasqua Granada) Dilluns
  25 de setembre (Mare de Déu de la Mercè) Dilluns
 • Còmput de terminis

  El còmput de terminis ve regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l’article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
.  
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400