Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Notificació electrònica

La notificació electrònica és un sistema ràpid i eficaç que permet agilitzar les comunicacions entre l’Ajuntament i la ciutadania, substitueix la notificació en paper per correu postal, reduint costos i terminis.

L’Ajuntament de L’Hospitalet utilitza el servei e-Notum del Consorci Administració Oberta de Catalunya que actua com a tercera part de confiança.

En el cas de persones físiques, per poder realitzar la notificació electrònica l’Ajuntament necessita l’autorització de la persona interessada. Aquesta autorització la podeu fer en el mateix moment de la sol•licitud d’inici de qualsevol procediment.  Si voleu rebre notificacions electròniques per a tots els procediments podeu comunicar-ho a través del tràmit Consentiment per a la notificació electrònica a persones físiques.

En el cas dels subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques, segons l’article 14.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques podeu comunicar les vostres dades a través del tràmit Comunicació o modificació de dades per a la notificació electrònica a persones jurídiques.

En el formulari caldrà que faciliteu una adreça de correu electrònic per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació.  Si faciliteu un número de dispositiu mòbil també rebreu el mateix avís mitjançant un missatge SMS.

Podreu accedir a la notificació electrònica, a través de la bústia de notificacions o de l’enllaç que rebreu en l’avís de notificació, identificant-vos mitjançant algun dels dos mecanismes següents:
 

a) mitjançant una contrasenya d'un sol ús, que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic i opcionalment al dispositiu mòbil indicats en la sol•licitud.

b) mitjançant un certificat digital emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci AOC Des del moment del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals (5 dies per a procediments de contractació) per accedir a la vostra notificació electrònica. Si transcorregut el termini de 10 dies no heu accedit a la notificació, aquesta s’entendrà rebutjada i l’acte es donarà per notificat.

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400