Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Cartipàs

Dedicació i retribució dels càrrecs electes

Competències dels diferents òrgans de govern municipal

Junta de Govern Local

Divisió d’àrees i districtes, nomenaments i delegació facultats de l’alcaldia

Tinents/entes d’alcaldia

Ple municipal

Comissions permanents

Comissió de competències delegades del Ple

Delegacions especials

Grups polítics

Personal eventual

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400