Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions de càrrecs electes

De conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de 2019 (BOPB 01.07.2019) a la data de l’actualització, els membres d’aquesta Corporació reben les següents retribucions:


a) Membres amb dedicació exclusiva:
· Tinents/es d’alcaldia: 75.012€/any
· Regidors/es de Govern, Regidors/es adjunts/es, Regidors/es-Presidents/es de Districte i Regidors/es Portaveus de grup polític municipal:
i. Dedicació total: 70.000€/any
ii. Portaveu titular o suplent amb dedicació parcial (50%): 35.000€/any
b) Membres sense dedicació exclusiva en concepte d’assistència a sessions: 1.625€/sessió amb límit anual de 19.500 €.
c) Membres sense retribució per renúncia.

 

a) Membres de la corporació amb dedicació exclusiva

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Dedicació associada a la retribució Retribució bruta anual Formació política
Aisa Abdellaoui, Imán Regidora adjunta Govern Exclusiva 70.000 € PSC-CP
Alcázar Esteban, Cristian Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP
Belver i Vallés,  Francesc Josep Tinent d’alcaldia i portaveu de grup municipal Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP
Castro Borrallo, José Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP
Esplugas González, Sonia  Regidora portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 70.000 € PP
Garcia Acero, Antoni Regidor portaveu del grup municipal Oposició Exclusiva 70.000 € ERC
García Manota, Laura Regidora adjunta Govern Exclusiva 70.000 € PSC-CP
García Valle, Miguel M. Regidor portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 70.000 € C’s
Gómez Fernández, Olga Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 70.000 € PSC-CP
González Montes, Ana Regidora portaveu de grup municipal Oposició Exclusiva 70.000 € LHECP-ECG
Husillos Gutiérrez, Jesús Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP
Quirós Brito, David Tinent d’alcaldia Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP
Ramírez Pérez, Rocío  Tinenta d’alcaldia Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP
Ramos Zafra, Lola Regidora Presidenta de Districte Govern Exclusiva 70.000 € PSC-CP
Revilla Sánchez, Maria Teresa Regidora Presidenta de Districte
Regidora adjunta
Govern Exclusiva 70.000 € PSC-CP
Sariñena Hidalgo, María Ángeles Tinenta d’alcaldia Govern Exclusiva 75.012 € PSC-CP

b) Membres de la corporació  amb dedicació parcial

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Dedicació associada a la retribució Retribució bruta anual Formació política
Garcia Muñoz, Jorge Regidor portaveu suplent de grup municipal Oposició Parcial al 50% 35.000 € ERC

c) Membres de la corporació que perceben dietes per assistència a les sessions del Ple municipal:

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Retribució bruta anual Formació política
Alzamora Merino, Laura Regidora Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) LHECP-ECG
Batalla i Pascual, Rosa Regidora Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) ERC
Carmona i Martínez, Lluïsa  Regidora Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) ERC
Esteban Fernández, Carmen Regidora Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) C’s
Graells i Veguin, Jaume Regidor Govern 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple)  PSC-CP
Lozano Montoya, Núria Regidora Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) LHECP-ECG
Martín González, Jesús Amadeo Regidor Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) C’s
Mombiela i Quintero, Xavier Regidor Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) ERC
Ruiz Narváez, Rainaldo Regidor Oposició 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple) C’s

d) Membres de la corporació sense retribucions per renúncia

Cognoms i nom Càrrec Govern / Oposició Retribució bruta anual Formació política
Marín Martínez,  Núria Alcaldessa Govern Sense retribució municipal PSC-CP

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400