Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Síndic/a de Greuges de L'Hospitalet

Procediment de nomenament del/de la síndic/ca de Greuges de L'Hospitalet

L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, avançant en l’estratègia d’implementar un Bon govern, va aprovar al mes de juliol de 2017 el Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’ajuntament: El síndic de Greuges de L'Hospitalet i la Comissió de suggeriments i reclamaciones.

El/La Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet serà l’òrgan encarregat de la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques davant l’ajuntament. Els/Les ciutadans/es podran presentar a la seva oficina totes aquelles reclamacions o suggeriments en relació al funcionament dels serveis municipals que considerin adients, en el marc del Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania

En aquest apartat s’inclou el procés participatiu per a l’elecció de la persona que ocuparà el càrrec de Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet que s’estructura en les següents fases:

2. Presentació de candidatures (Arts. 7.b, 7.c i 9) del 29/09 al 30/10/2017

4. Consulta ciutadana (Art. 7g) del 22/11 al 21/12/2017

5. Defensa de les candidatures i selecció de 3 persones candidates pel Plenari del Consell de ciutat (Art. 7.h) del 22/12/2017 al 10/01/2018

6. Nomenament del/de la Síndic/ca pel Ple Municipal (Art. 7.i) data límit el 23/01/2018

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400