Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Atenció a Domicili

Imprimir
Sol·licitud d'Atenció a Domicili.  

QUI EL POT DEMANAR

 • Persones en situació de dependència amb grau i nivell que contempla la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre , de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15/12/2006).
 • Persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal, que es troben per motius físics, psíquics o socials, amb greus dificultats per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
 • Principalment, persones que viuen soles i no tenen suport social i/o familiar per atendre les seves necessitats bàsiques o que viuen amb altres persones que no poden atendre aquestes necessitats

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

En el moment de l'entrevista heu d'aportar la documentació necessària a l'oficina de serveis socials del vostre districte o en el seu defecte al SIOT.
Documentació necessària
De la persona sol·licitant:
 • DNI/NIF (original i fotocòpia)
 • Informe de salut emès pel metge/essa de la xarxa pública de Salut (original)
 • Certificat d'ingressos actualitzat (original)
En el cas que la persona sol·licitant no pugui anar presencialment caldrà aportar degudament signat el Full d'Autorització per a tràmits i el Full de consentiment de dades

MÉS INFORMACIÓ

El Servei d'Atenció a Domicili és un servei bàsic de competència municipal, que forma part de la Cartera de Serveis Socials com a prestació garantida.

El Servei d'Atenció a Domicili (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat  d'accions, serveis i tècniques d'intervenció professional consistents en atenció personal, domèstica, de recolçament psicosocial i familiar, i relacions amb l'entorn.

Les intervencions del personal professional hauran d'estar realitzades, programades, supervisades i avaluades per personal professional qualificat..  

PREU

Amb copagament segons preus públics.  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006
 • Llei 12/2007 de serveis socials. DOGC 4990, de 18.10.2007
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400