Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Atenció a Domicili

Imprimir
Sol·licitud d'Atenció a Domicili.  

QUI EL POT DEMANAR

 • Persones en situació de dependència amb grau i nivell que contempla la implementació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre , de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15/12/2006).
 • Persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal, que es troben per motius físics, psíquics o socials, amb greus dificultats per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.
 • Principalment, persones que viuen soles i no tenen suport social i/o familiar per atendre les seves necessitats bàsiques o que viuen amb altres persones que no poden atendre aquestes necessitats

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
En el moment de l'entrevista heu d'aportar la documentació necessària a l'oficina de serveis socials del vostre districte o en el seu defecte al SIOT.
Documentació necessària
De la persona sol·licitant:
 • DNI/NIF (original i fotocòpia)
 • Informe de salut emès pel metge/essa de la xarxa pública de Salut (original)
 • Certificat d'ingressos actualitzat (original)
En el cas que la persona sol·licitant no pugui anar presencialment caldrà aportar degudament signat el Full d'Autorització per a tràmits i el Full de consentiment de dades

MÉS INFORMACIÓ

El Servei d'Atenció a Domicili és un servei bàsic de competència municipal, que forma part de la Cartera de Serveis Socials com a prestació garantida.

El Servei d'Atenció a Domicili (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat  d'accions, serveis i tècniques d'intervenció professional consistents en atenció personal, domèstica, de recolçament psicosocial i familiar, i relacions amb l'entorn.

Les intervencions del personal professional hauran d'estar realitzades, programades, supervisades i avaluades per personal professional qualificat..  

PREU

Amb copagament segons preus públics.  

NORMATIVA APLICABLE

.  
 • LLei 39/2006 de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. BOE 299, 15.12.2006
 • Llei 12/2007 de serveis socials. DOGC 4990, de 18.10.2007
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ

Sense resolució d'òrgan.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400