Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Àrea Bàsica de Serveis Socials - Districte V

Adreça: C. Molí, 14 CP: 08906

Telèfon: 93 403 64 59, 93 403 64 74

Correu electrónic: serveis.socials.dt5@l-h.cat

Atendre les necessitats més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d'exclusió.