Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Àrea Bàsica de Serveis Socials - Districte VI

Adreça: PL Cultura, 1 CP: 08907

Telèfon: 93 403 61 30

Correu electrónic: serveis.socials.dt6@l-h.cat

Atendre les necessitats més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració social de les persones amb situació de risc social d'exclusió.