Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Negociat d'Atenció a la Dependència

Adreça: C. Tecla Sala, 0011 CP: 08901

Telèfon: 93 402 96 00, 93 402 99 12 (Fax)

Correu electrónic: bsf-dependencia@l-h.cat

Donar resposta integral a les necessitats socials i assistencials de les persones que requereixen ajut per les activitats de la vida diària de la ciutat, mitjançant serveis de proximitat que assegurin una mínima autonomia i qualitat de vida en el seu entorn habitual.