Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Àrea Bàsica de Serveis Socials - Districte II

Adreça: RO Torrassa, 0105 CP: 08903

Telèfon: 93 403 67 25

Correu electrónic: serveis.socials.dt2@l-h.cat

Atendre les necessitats més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d'exclusió.