Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Àrea Bàsica de Serveis Socials - Districte III

Adreça: AV Metro, 0018 CP: 08902

Telèfon: 93 403 61 70

Correu electrónic: serveis.socials.dt3@l-h.cat

Atendre les necessitats més immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups, i contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d'exclusió.