Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Cartipàs 2019-2023

Divisió de l’administració en àrees executives

Junta de govern local

Tinents/es d’alcaldia

Titulars d’àrea, regidors/es de govern, regidors/es adjunts/es i delegació competències de l’alcaldia

Delegació específica

Grups polítics municipals

Periodicitat sessions del ple

Comissions del ple: Comissions permanents, comissió especial de comptes i comissió de competències delegades del Ple

Personal eventual

Règim dedicació i retribucions membres corporació

Consells de districte

Comissió del Nomenclàtor de la Ciutat

Consell educatiu

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400