Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Cartipàs 2023-2027

Cartipàs 2023-2027

Divisió administració en àrees executives

Junta de govern local

Tinents/es d’alcaldia

Titulars d’àrea, regidors/es de govern, regidors/es adjunts/es, regidors/es presidents/es de districte i delegació competències de l’alcaldia

Delegació específica

Grups polítics municipals

Periodicitat sessions del ple

Comissions del ple: Comissions permanents, comissió especial de comptes i comissió delegada del Ple

Règim dedicació i retribucions membres corporació

Representants en òrgans i ens externes

Consells de districte

Personal eventual

Consell educatiu

Comissió per a l’estudi del nomenclàtor de la ciutat

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400