Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions de càrrecs electes
RETRIBUCIONS BRUTES ANUALS A PERCEBRE PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE EXERCEIXIN EL SEU CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Alcaldessa 73.500 €
Tinents d’Alcaldia 67.000 €
Regidors d’Àrea 65.500 €
Portaveus de Grups Municipals 65.500 €
  • Actualment tenen dedicació exclusiva els/les Tinents/entes d’Alcaldia, els/les Regidors/ores titulars d’Àrea, els/les Regidors/ores adjunts i els/les Regidors/ores Portaveus dels Grups Municipals de C’s, ICV-EUiA-Pirates.
RETRIBUCIONS BRUTES ANUALS A PERCEBRE PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE EXERCEIXIN EL SEU CÀRREC AMB DEDICACIÓ PARCIAL
  Dedicació al 75% Dedicació al 50% Dedicació al 25%
Portaveus de Grups Municipals 49.125 € 32.750 € 16.375 €
  • Té dedicació parcial al 75% el Portaveu del Grup Municipal de CiU.
  • Tenen dedicació parcial al 50% el Portaveu del Grup Municipal de la CUP-Poble Actiu i el Regidor Portaveu Suplent del Grup Municipal de C’s.
RETRIBUCIONS BRUTES ANUALS A PERCEBRE PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE NO EXERCEIXIN CAP CÀRREC AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL
Dietes 19.500 € (1.625 € per assistència efectiva a un Ple)
  • La resta de membres de la Corporació que no formin part de l’equip de Govern, ni exerceixin cap càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, percebran les corresponents dietes per assistència al Ple.
  • No podran acumular-se retribucions, encara que s’exerceixin simultàniament dos o més càrrecs dels assenyalats anteriorment.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400