Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • El consistori
El Ple municipal es reuneix en sessió ordinària un cop al mes i està format per 27 regidors i regidores:
14 Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de (PSC-CP)
5 Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
4 Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's)
3 L'Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem (LHECP-ECG)
1 Partit Popular (PP)
PSC-CP
93 403 69 80 · psc@l-h.cat
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells i Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga Gómez Fernández
David Quirós Brito
Lola Ramos Zafra
Imán Aisa Abdellaoui
ERC-AM
93 402 96 39 · erc@l-h.cat · www.noulh.cat
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
C's
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Miguel García Valle
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
LHECP-ECG
93 402 94 37 · lhecp-ecg@l-h.cat
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Ana González Montes
Núria Lozano Montoya
Laura Alzamora Merino
PP
93 402 94 38 · pp@l-h.cat · www.pphospitalet.es
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Sonia Esplugas González
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400