Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • El consistori
El Ple municipal es reuneix en sessió ordinària un cop al mes i està format per 27 regidors i regidores:
14 Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de (PSC-CP)
5 Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
4 Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's)
3 L'Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem (LHECP-ECG)
1 Partit Popular (PP)
PSC-CP
93 403 63 36 / 93 402 95 22 · psc@l-h.cat
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Rocío Ramírez Pérez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga Gómez Fernández
David Quirós Brito
Lola Ramos Zafra
Imán Aisa Abdellaoui
José Antonio Alcaide Martín
Concepción Almécija Hernández
ERC-AM
93 402 96 39 · erc@l-h.cat · www.noulh.cat
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
C's
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Miguel García Valle
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
LHECP-ECG
93 402 94 37 · lhecp-ecg@l-h.cat
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Ana González Montes
Núria Lozano Montoya
Laura Alzamora Merino
PP
93 402 94 38 · pp@l-h.cat · www.pphospitalet.es
Correu
electrònic
Biografia Agenda Retribucions Registre
d'interessos
Web
Sonia Esplugas González
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400