Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Retorn voluntari d’immigrants al país d'orígen

El retorn voluntari d'immigrants des de Catalunya s'adreça a persones estrangeres immigrades amb pocs recursos, la situació dels quals a Catalunya ha anat empitjorant, i voluntàriament volen tornar al seu país d'origen.

Existeixen diferents opcions depenent de la situació de la persona/família que vol retornar, del país de retorn i la disponibilitat pressupostària.

S'ofereix:

  • Informació i ajut en la tramitació de la documentació necessària per a la tornada.
  • Bitllets per al viatge de tornada.

  • Persones estrangeres immigrades que acreditin la seva estada a Catalunya així com altres requisits que puguin establir les organitzacions que gestionen l'ajut. 
  • Els familiars directes (cònjuge i fills menors d'edat). 

En queden exclosos: 
  • Els ciutadans de la Unió Europea, el Marroc, Tunis i Algèria.
  • Els qui volen retornar a un país en guerra.
  • Les persones que per raons mèdiques no poden viatjar soles.
  • Els menors d'edat no acompanyats.

Heu d'aportar la documentació necessària a l'oficina indicada.

Documentació necessària

  • Targeta de residència i passaport vigents (original)