Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Retribucions i currículums de personal directiu i personal d’Habilitació de Caràcter Nacional

Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats

El personal directiu ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

En aquests moments no n'hi cap d'autoritzada. 

Nom i Cognoms Càrrec Retribució bruta anual Currículum
Antonio Rivera León Gerent Municipal 109.574,44 €
Blanca Atienza Gatnau Director/a de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat 95.707,12 €
Aurora Baena Ruiz Director/a de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals i de l’Òrgan de Programació i Pressupostos 95.707,12 €
Mari Carmen García-Calvillo Moreno Directora de Governança de dades i coneixement institucional 95.707,12 €
Jordi Samsó i Huerta Director de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme 95.707,12 €
Pau Juste Calvo Director de Serveis de Recursos Humans 95.707,12 €
M. Carmen González Durán Directora de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 95.707,12 €
María Teresa Redondo del Pozo Secretari/ària General del Ple 109.574,44 €
Maria Petra Sáiz Antón Interventor/a General Municipal 109.574,44 €
Fernando Aragonés Seijo Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local 109.574,44 €
Sandrà Cerdà Gómez Viceinterventora - Funció Comptable 109.574,44 €
Fernando González-Santacana Martín Tresorer General 109.574,44 €
Verónica Barquero Miró Vice-tresorera 92.978,68 €
Rosa Maria Almirall i Domènech Interventora adjunta 92.978,68 €

Podeu consultar les indemnitzacions percebudes anualment pels alts càrrecs i directius al següent enllaç.

Per conèixer més sobre l'organigrama de l'Ajuntament, podeu consultar el següent enllaç.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400