Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Cartipàs > 
  • Cartipàs 2015-2019

Cartipàs 2015-2019

Dedicació i retribució dels càrrecs electes

Competències dels diferents òrgans de govern municipal

Junta de Govern Local

Divisió d’àrees i districtes

Nomenaments i delegació facultats de l’alcaldia

Tinents/entes d’alcaldia

Ple municipal

Comissions permanents

Comissió de competències delegades del Ple

Delegacions especials

Grups polítics

Personal eventual

Comissió per a l’estudi del Nomenclàtor de la ciutat

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400