Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Registre d´interessos (activitats i patrimoni) dels membres de la corporació i personal directiu

Secció membres de la corporació

Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Aisa Abdellaoui, Imán (PSC-CP)
30A

30P
Alcázar Esteban, Cristian (PSC-CP)
04A

04P

31P
Batalla i Pascual, Rosa (ERC-AM)
22A

22P
Belver i Vallés, Francesc Josep (PSC-CP)
24A

24P

28P
Carmona i Martínez, Lluïsa (ERC-AM)
07A

07P
Castro Borrallo, José (PSC-CP)
13A

13P
Esplugas González, Sonia (PP)
18A

18P
Esteban Fernández, María Carmen (C's)
15A

15P
García i Acero, Antoni (ERC-AM)
14A

14P
García Manota, Laura (PSC-CP)
23A

23P
García Muñoz, Jorge (ERC-AM)
01A

01P
García Valle, Miguel Manuel (C's)
19A

19P
Gómez Fernández, Olga María (PSC-CP)
08A

08P
González Montes, Ana María (LHECP-ECG)
06A

06P
Graells i Veguin, Jaume (PSC-CP)
17A

17P
Husillos Gutiérrez, Jesús (PSC-CP)
03A

03P
Lozano Montoya, Núria (LHECP-ECG)
21A

21P
Marín Martínez, Núria (PSC-CP)
27A

27P
Martín González, Jesús Amadeo (C's)
11A

11P
Mombiela i Quintero, Xavier (ERC-AM)
16A

28A

31A

16P
Moreno Ruiz, Sergio (LHECP-ECG)
09A

09P
Plaza Lao, Cristobal (PSC-CP)
12A

29A

12P

29P
Quirós Brito, David (PSC-CP)
25A

25P
Ramírez Pérez, Rocío del Mar (PSC-CP)
05A

05P

32P
Ramos Zafra, Lola (PSC-CP)
26A

26P
Revilla Sánchez, María Teresa (PSC-CP)
20A

20P
Ruiz Narváez, Rainaldo (C's)
10A

10P
Sariñena Hidalgo, María Ángeles (PSC-CP)
02A

02P

Secció personal directiu

Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Alonso Higuera, María Isabel. Directora de l'Assessoria Jurídica
65A

65P
Anglada Casas, Carles. Gerent Municipal
96A

96P
Aragones Seijo, Fernando. Vice-secretari Tècnic de la Junta de Govern Local
66A

89A

66P

89P
Atienza Gatnau, Blanca. Directora de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
06A

53A

06P

53P
Baena Ruiz, Maria Aurora. Directora de serveis d’Hisenda, Recursos generals, Programació i Pressupostos
101A

101P
Baños Rovira, Jordi. Director de Serveis d'Hisenda, Serveis Centrals, Programació i Pressupostos
88A

88P
Brosa Rojas, Joan. Viceinterventor-Funció Comptable
92A

92P
Carrasco López, Teresa. Directora de Serveis de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
28A

28P
Cerdà Gómez, Sandra. Viceinterventora-funció comptable
99A

99P
Comillas Hernández, Santiago. Director de l'Òrgan de Gestió Tributària
47A

47P

64P
García Villatoro, M Mercedes. Síndica de Greuges de L'Hospitalet
58A

58P
González-Santacana Martín, Fernando. Tresorer Municipal
56A

63A

56P

63P
Justo Medrano, Miquel. Director de Serveis de Convivència i Seguretat
104A

104P
Pérez Lancho, Montserrat. Directora del Gabinet de l'Alcaldia
87A

87P
Ramirez Dominguez, M Criseida. Viceinterventora-Funció comptable
60A

60P
Redondo del Pozo, María Teresa. Secretària General del Ple
31A

31P
Rivera León, Antonio. Director de Serveis de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
43A

43P

52P
Saiz Antón, María Petra. Interventora General
32A

32P
Samsó Huerta, Jordi. Director de Serveis de Recursos Humans
83A

94A

83P

94P
Sanmartí Rotllant, Marc. Director de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
95A

95P
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400