Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Registre d´interessos (activitats i patrimoni) dels membres de la corporació i personal directiu

Secció membres de la corporació

Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Aisa Abdellaoui, Imán (PSC-CP)
30A

30P
Alcaide Martín, José Antonio (PSC-CP)
36A

38A

39P
Almécija Hernández, Concepción (PSC-CP)
39A

41P
Alzamora Merino, Laura (LHECP-ECG)
34A

36P
Batalla i Pascual, Rosa (ERC-AM)
22A

22P

37P
Belver i Vallés, Francesc Josep (PSC-CP)
24A

28P

24P
Carmona i Martínez, Lluïsa (ERC-AM)
07A

07P
Castro Borrallo, José (PSC-CP)
13A

13P
Esplugas González, Sonia (PP)
18A

18P
Esteban Fernández, María Carmen (C's)
15A

15P
García i Acero, Antoni (ERC-AM)
14A

14P
García Manota, Laura (PSC-CP)
23A

23P
García Muñoz, Jorge (ERC-AM)
01A

01P
García Valle, Miguel Manuel (C's)
19A

19P
Gómez Fernández, Olga María (PSC-CP)
08A

08P
González Montes, Ana María (LHECP-ECG)
06A

06P
Husillos Gutiérrez, Jesús (PSC-CP)
03A

03P
Lozano Montoya, Núria (LHECP-ECG)
21A

21P
Marín Martínez, Núria (PSC-CP)
27A

32A

27P
Martín González, Jesús Amadeo (C's)
11A

11P
Mombiela i Quintero, Xavier (ERC-AM)
16A

28A

31A

16P
Quirós Brito, David (PSC-CP)
25A

25P
Ramírez Pérez, Rocío del Mar (PSC-CP)
05A

05P

32P
Ramos Zafra, Lola (PSC-CP)
26A

26P
Revilla Sánchez, María Teresa (PSC-CP)
20A

20P

33P
Ruiz Narváez, Rainaldo (C's)
10A

10P
Sariñena Hidalgo, María Ángeles (PSC-CP)
02A

02P

42P

Secció personal directiu

Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Alonso Higuera, María Isabel. Directora de l'Assessoria Jurídica
65A

65P
Anglada Casas, Carles. Gerent Municipal
96A

96P
Aragones Seijo, Fernando. Vice-secretari Tècnic de la Junta de Govern Local
89A

66A

112A

66P

89

112P
Atienza Gatnau, Blanca. Directora de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
06A

53A

06P

53P
Baena Ruiz, Maria Aurora. Directora de serveis d’Hisenda, Recursos generals, Programació i Pressupostos
101A

113A

101P

113P
Cerdà Gómez, Sandra. Viceinterventora-funció comptable
109A

99A

109P

99P
García Villatoro, M Mercedes. Síndica de Greuges de L'Hospitalet
58A

116A

116P

58P
García-Calvillo Moreno, Maria Carmen
107A

107P
González-Santacana Martín, Fernando. Tresorer Municipal
63A

56A

63P

56P
Justo Medrano, Miquel. Director de Serveis de Convivència i Seguretat
104A

114A

104P

114P
Pérez Lancho, Montserrat. Directora del Gabinet de l'Alcaldia
87A

87P
Redondo del Pozo, María Teresa. Secretària General del Ple
31A

31P
Rivera León, Antonio. Director de Serveis de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
43A

43P

52P
Saiz Antón, María Petra. Interventora General
32A

32P
Sanmartí Rotllant, Marc. Director de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
95A

115A

95P

115P
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400