Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

 • Estic a: 
 • Seu > 
 • Certificats digitals
Quins certificats i sistemes d’identificació accepta l’Ajuntament?
D’acord amb allò que estableix l’article 24 de la llei 15/2014 de 12 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa: les Administracions Públiques hauran d’admetre tots els certificats reconeguts inclosos a la “Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada a la seu electrònica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.», l’Ajuntament admet tots aquests certificats, els quals són validats a través de la Plataforma de Validació (PSIS) del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).

Així mateix, i d’acord amb allò que estableix el Decret d’Alcaldia-Presidència determinant els usos dels sistemes d’identificació i signatura integrats en el sistema VALid en l’àmbit de l’administració local, tots aquells ciutadans que disposin de sistemes d’identificació admesos per VALid, podran utilitzar-los per a la relació amb l’Ajuntament, tant com a sistema d’identificació, com de signatura electrònica, d’acord amb allò que estableix l’article 10.3 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú.

VALid ofereix accés a diferents mecanismes d’identificació, que són actualment:
 • idCAT Mòbil: mecanisme ofert pel Consorci AOC basat en l’enviament de contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari. Permet donar-se d'alta en línia amb o sense certificat electrònic.
 • Certificats qualificats o reconeguts: permeten identificar als usuaris que disposin de certificat qualificat o reconegut, en programari o en targeta.
 • Cl@ve: sistema d’identificació d’usuaris ofert per l’Administració General de l’Estat, Cl@ve PIN i Cl@ve permanente. Necessiten de registre previ, amb o sense certificat electrònic.
Com obtenir un certificat o un sistema d’identificació digital?

Les gestions per a l'obtenció d’un certificat digital s'han de realitzar davant d'una autoritat de certificació.

A l’Ajuntament (per a persones físiques):

A altres organismes: 

Com obtenir l'idCAT Mòbil amb DNI i targeta sanitària
Quins certificats electrònics utilitza l’Ajuntament?

L'Ajuntament de L’Hospitalet té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://seuelectronica.l-h.cat . L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats sota aquesta adreça. El certificat que identifica la Seu és:

Certificat de Seu electrònica

 • Identificador clau: 29 f6 47 c0 70 5d b3 de b6 78 f4 16 ab fd 78 5c
 • Emès per a: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 • Emès per: Sectigo
 • Tipus: Certificat de servidor
 • Inici i final del període de validesa: 25-01-2024 / 25-02-2025
 • Límits d'ús: Firma digital, Cifrado de clave (a0)
 • Empremta digital: 75 20 24 01 7b a0 39 5a f3 a5 4d 0d c8 66 6f 83 1e 05 cc 5c

També reconeix com a pròpies i integrants de la Seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del contractant:
 

Notificacions electròniques:
 

Factures electròniques:

Tràmits electrònics:

Segells electrònics d'òrgan emprats

Segell de l’Ajuntament de L’Hospitalet

 • Identificador clau: ‎ 71 e9 4a 1b 6d b5 f3 51 a5 63 b2 33 99 b2 dd a3
 • Emès per a: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 • Emès per: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 12-06-2023 / 11-06-2026
 • Límits d'ús: Signatura digital, Sense repudiació, Xifra les claus, Xifra el document
 • Empremta digital: e8 c4 e2 5d bb 79 d8 52 64 cb e7 63 0d f7 f6 60 fd 0b e9 90

Amb aquest segell s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

 • Emissió del justificant del Registre General d’Entrada
 • Digitalització del Registre General de Sortida de notificacions i comunicacions
 • Generació de còpies electròniques autèntiques de documents en paper
 • Generació de còpies electròniques autèntiques de documents electrònics, amb o sense canvi de format
 • Consulta de dades a través del sistema d’interoperabilitat Via Oberta
 • Foliat de l’expedient

Segell de la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local

 • Identificador clau: ‎ 1F 99 A0 02 7A 93 BB 5C BD 0A F5 C7 DC 33 55 5C
 • Emès per a: Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local
 • Emès per: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
 • Tipus: Certificat de segell electrònic, de classe 1, nivell mig
 • Inici i final del període de validesa: 09-05-2022 / 08-05-2025
 • Límits d'ús: Signatura digital, Sense repudiació, Xifra les claus, Xifra el document
 • Empremta digital: 7E D3 94 E9 A8 C4 0A FF 15 7F 5F B2 0F 36 31 54 0C C6 5B 5B


Amb aquest segell s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

 • Inscripció de decrets i resolucions al llibre de resolucions
 • Certificació de dades de registres o bases de dades municipals

Resolució relativa a les actuacions administratives automatitzades mitjançant certificat de segell electrònic.

Com puc validar una signatura o un certificat?
L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://validador.catcert.cat/psiswebclient/

El Govern espanyol ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400