Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Tornar a la llista de mocions

MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ ANIMAL I LA CREACIÓ D'UN REFUGI MUNICIPAL PER ANIMALS

Data ple:26/10/2022
Data darrera actualització: 22/12/2022

Grup/s que la presenten: LHECP-ECG
Resultat:
Aprovada
Seguiment:
Finalitzat
Àrea municipal encarregada del seguiment: Equitat, Drets Socials i Recursos Humans


Previsió d'execució: 2022
Fase d'execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Per a més informació respecte les votacions i el desenvolupament de la sessió podeu accedir a l'acta de la sessió.
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400