Data darrera actualització: 22/12/2022
Seguiment
S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
L’any 2015 aquest Ajuntament en Ple es va declarar “Ciutat amiga dels animals”. L’any 2019 es va aprovar “l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de L’Hospitalet de Llobregat” que regula la protecció i la tinença responsable dels animals adaptada al moment i a la normativa sectorial vigent, amb l’objectiu de preservar el benestar i els drets dels animals, tot millorant i garantint la convivència entre persones i animals a la ciutat. Durant els darrers dos mandats s’han realitzat, i es continuaran fent, activitats pedagògiques, cicles de xerrades, formacions i campanyes d’adopcions en diferents ocasions.