Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Gestió municipal > 
  • Ple municipal > 
  • Rendició de comptes sobre les mocions aprovades

Mandat 2019-2023

Mocions aprovades: 39
Mocions rebutjades: 28
Amb aquesta informació l'Ajuntament vol afavorir la transparència i el rendiment de comptes vers la ciutadania.
Dades obertes:
OpcionsData PleTítolResultatSeguimentÚltima actualització
25/06/2020 MOCIO PER DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE AIXEQUI LA SUSPENSIO DE LA PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COVID19 EN ELS LLOGUERS D'HABITATGE HABITUAL Aprovada En curs
25/06/2020 MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL LGTBI Aprovada En curs
25/06/2020 MOCIÓ EN SOL·LICITUD D'ESTABLIR MESURES PER EVITAR QUE HI HAGIN MÉS MORTS EN GERIÀTRICS I EN RESIDÈNCIES DE GENT GRAN Aprovada amb esmenes En curs
25/06/2020 MOCIÓ PER A IMPULSAR LA RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES ESTRUCTURALS EN ELS HABITATGES DELS "BLOCS CIUTAT COMTAL" DEL BARRI DE SANT JOSEP Aprovada En curs
25/06/2020 MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D'AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET Aprovada En curs
25/06/2020 MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ Aprovada amb esmenes En curs
25/06/2020 MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L'EMPADRONAMENT I PER LA POSADA EN MARXA DE POLÍTIQUES D'EMPADRONAMENT ACTIU DAVANT LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19 Aprovada amb esmenes En curs
25/06/2020 MOCIÓ PER GARANTIR LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN L'EDUCACIÓ I PAL·LIAR L'EMERGÈNCIA EDUCATIVA GENERADA PER LA COVID-19 Aprovada En curs
25/06/2020 MOCIÓ PER LA REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PONT D'EN JORDÀ Rebutjada Finalitzat
25/06/2020 MOCIÓ PER LA TRANSPARÈNCIA I LA DEFENSA DELS INTERESSOS PÚBLICS DAVANT EL CAS DEL CONSELL ESPORTIU DE L'HOSPITALET Rebutjada Finalitzat
25/06/2020 MOCIÓN PARA AJUSTAR LAS TASAS A COMERCIANTES, BARES Y RESTAURANTES AFECTADOS POR EL COVID-19 Aprovada amb esmenes En curs
25/06/2020 MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A GARANTIZAR LA AUTONOMÍA QUE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS LEYES OTORGAN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS Aprovada En curs
25/06/2020 MOCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE HONOR DE LA CIUDAD A LOS SANITARIOS Y SERVICIOS ESENCIALES POR SU LABOR AL FRENTE AL COVID-19 Aprovada amb esmenes En curs
25/06/2020 MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO Y UNA MAYOR AUTONOMÍA EN LA DISPOSICIÓN POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL SUPERÁVIT MUNICIPAL PARA ABORDAR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19 Aprovada En curs
27/05/2020 MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT D'AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET Sobre taula Finalitzat
123
Per a més informació pot exercir el seu dret d'accés a la informació previst a la llei 19/2014 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400