Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Tornar a la llista de mocions

MOCIÓ PER A PROMOURE UN URBANISME MÉS PACÍFIC, MILLORANT ELS ENTORNS ESCOLARS I OBRINT CARRERS A LA CIUTADANIA.

Data ple:22/11/2023
Data darrera actualització: 05/02/2024

Grup/s que la presenten: LHECP-C
Resultat:
Aprovada amb esmenes
Seguiment:
En curs
Àrea municipal encarregada del seguiment: Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic


Previsió d'execució: 2023
Fase d'execució: No previst
Assignació pressupostària: Cap
Incidències: Cap
Per a més informació respecte les votacions i el desenvolupament de la sessió podeu accedir a l'acta de la sessió.

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400