Logo Ajuntament de L'Hospitalet

La validació de documents permet comprovar l'autenticitat d'un document emès mitjançant la carpeta ciutadana.

Introduïu la següent informació del document que voleu validar

Validació de documents
: * El número de validació sol estar ubicat al peu de pàgina del document.