Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Registre d´interessos (activitats i patrimoni) dels membres de la corporació i personal directiu
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Alcázar Esteban, Cristian (PSC-CP)
Batalla i Pascual, Rosa (ERC-AM)
Belver i Vallés, Francesc Josep (PSC-CP)
Carmona i Martínez, Lluïsa (ERC-AM)
Castro Borrallo, José (PSC-CP)
Esplugas González, Sonia (PP)
Esteban Fernández, María Carmen (C's)
García i Acero, Antoni (ERC-AM)
García Manota, Laura (PSC-CP)
García Muñoz, Jorge (ERC-AM)
García Valle, Miguel Manuel (C's)
Gómez Fernández, Olga María (PSC-CP)
González Montes, Ana María (LHECP-ECG)
Graells i Veguin, Jaume (PSC-CP)
Husillos Gutiérrez, Jesús (PSC-CP)
Lozano Montoya, Núria (LHECP-ECG)
Marín Martínez, Núria (PSC-CP)
Martín González, Jesús Amadeo (C's)
Mombiela i Quintero, Xavier (ERC-AM)
Moreno Ruiz, Sergio (LHECP-ECG)
Plaza Lao, Cristobal (PSC-CP)
Quirós Brito, David (PSC-CP)
Ramírez Pérez, Rocío del Mar (PSC-CP)
Ramos Zafra, María Dolores (PSC-CP)
Revilla Sánchez, María Teresa (PSC-CP)
Ruiz Narváez, Rainaldo (C's)
Sariñena Hidalgo, María Ángeles (PSC-CP)
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Aragones Seijo, Fernando. Vice-secretari Tècnic de la Junta de Govern Local
Atienza Gatnau, Blanca. Directora de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat
Comillas Hernández, Santiago. Director de l'Òrgan de Gestió Tributària
González-Santacana Martín, Fernando. Tresorer Municipal
M Mercedes García Villatoro, Síndica de Greuges de L'Hospitalet
Maria Isabel Alonso Higuera, Directora de l'Assessoria Jurídica
Maria Petra Saiz Antón, Interventora General
Maria Teresa Redondo del Pozo, Secretària General del Ple
Ramirez Dominguez, M Criseida. Viceinterventora-Funció comptable
Rivera León, Antonio. Director de Serveis de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Samsó Huerta, Jordi. Gerent Municipal
Teresa Carrasco López, Directora de Serveis de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400