Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Organització municipal > 
  • Registre d´interessos d´activitats i béns d´alts càrrecs
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Ana González Montes, Regidora Portaveu (ICV-EUiA-Pirates)  
Antoni Garcia Acero, Regidor Portaveu (ERC) 
Carmen Esteban Fernández, Regidora (C's)
Christian Giménez Márquez, Regidor Portaveu (CUP)
Cristian Alcázar Esteban, Tinent d'Alcaldia (PSC) 
Cristina Santón Ramiro, Regidora no adscrita 
David Quirós Brito, Regidor de Govern (PSC)  
Francesc Josep Belver i Vallés, Tinent d'Alcaldia (PSC)  
Francisco J. Martín Hermosín, Regidor no adscrit 
Ivan Nieto Martínez, Regidor (ICV-EUiA-Pirates)  
Jaume Graells i Veguin, Regidor de Govern (PSC)
Jesús Amadeo Martín González, Regidor (C's)  
Jesús Husillos Gutiérrez, Regidor de Govern (PSC)  
Jordi Monrós i Ibáñez, Regidor Portaveu (CiU)
Jorge García Muñoz, Regidor (ERC)  
José Castro Borrallo, Tinent d'Alcaldia (PSC)
José María García Mompel, Tinent d'Alcaldia (PSC)
Juliana Carballeira Pascual, Regidora (ICV-EUiA-Pirates) 
Manuel Brinquis Pérez, Tinent d'Alcaldia (PSC)  
María Ángeles Sariñena Hidalgo, Regidora de Govern (PSC)
Mercè Perea i Conillas, ex regidora d'Alcaldia (PSC)  
Miguel García Valle, Regidor Portaveu (C's)  
Núria Marín Martínez, Alcaldessa (PSC) 
Pedro Alonso Navarro, Regidor (PP)
Rafael Jiménez Ariza, Regidor no adscrit 
Rainaldo Ruiz Narváez, Regidor (C's) 
Rocío Ramírez Pérez, Regidora de Govern (PSC) 
Sonia Esplugas González, Regidora (PP) 
Declaració sobre causes d'incompatibilitat o activitats Declaració de béns patrimonials
Antoni Calpe Jordà, Viceinterventor Funció Comptable  
Antonio Rivera León, Director de Serveis de l'Àrea de Benestar i Drets Socials 
Blanca Atienza Gatnau, Directora de Serveis d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat  
Fernando González-Santacana Martín, Tresorer Municipal  
Laia Claverol Torres, Directora de Serveis d'Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos
M Criseida Ramirez Dominguez, Viceinterventora-Funció comptable
M Mercedes García Villatoro, Síndica de Greuges de L'Hospitalet
Maria Petra Saiz Antón, Interventora General
Maria Teresa Redondo del Pozo, Secretària General del Ple
Patricia Moreno Nogué, Gerent Municipal
Rosa Alarcón Montañés, Directora del Gabinet de l'Alcaldia
Santiago Comillas Hernández, Director de l'Òrgan de Gestió Tributària  
Teresa Carrasco López, Directora de Serveis de l'Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Xavier Fernández Ibáñez, Vicesecretari- Secretari Tècnic de la Junta de Govern Local
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400