Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de la Protecció, Tinença i Control d’animals de la ciutat de L’Hospitalet
Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 2019.
El Ple de l’Ajuntament, en data 25 de setembre de 2018, ha acordat aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per al 2019
Aprovació inicial de la modificació dels preus públics 2019
La Comissió de Competències Delegades pel Ple, en data 25 de setembre de 2018, ha acordat aprovar inicialment la modificació dels preus públics per al 2019
Aprovació provisional de la nova ordenança fiscal, núm. 2.20, reguladora de la taxa per la inscripció en proves selectives d'accés a l'Ajuntament
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400