Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet.

S'INFORMA que el termini d'exposició pública per fer al·legacions i/o suggeriments al text del Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet, que era del 12 de març al 24 d'abril de 2020, ambdós inclosos, interromput a conseqüència de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE 14.03.2020), es reinicia el dia 2 de juny fins al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos, d'acord amb el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig de 2020).

Aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles
La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
FORA DE TERMINI (Període d’exposició pública del 29-10-2019 a l’11-12-2019, ambdós inclosos)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400