Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances i reglaments en període d’exposició pública

Ordenances i reglaments en període d'exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Edicte de l'Acord de Ple de de 22 d’abril de 2024, d'aprovació inicial modificació del Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Aprovació inicial de l'expedient relatiu a l'establiment i determinació de la forma de gestió del servei municipal de retirada de vehicles de la via pública, dipòsit municipal i gestió administrativa de vehicles abandonats i dels renunciats pels seus propietaris a l'Hospitalet de Llobregat, així com les condicions reguladores de la gestió directa per la societat la Farga gestió d'equipaments municipals  S.A.
Aprovació inicial de l'Ordenança general per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals de L'Hospitalet de Llobregat
Aprovació inicial de l'expedient relatiu a l'establiment i determinació de la forma de gestió del servei municipal de zones d'estacionament regulat amb control horari de L'Hospitalet de Llobregat, així com les condicions reguladores de la gestió directa per la societat municipal La Farga Gem, S.A.

La Comissió de Competències Delegades de Ple, en la sessió AJT/CCD/6/2022 de 28 de setembre de 2022, va aprovar el següent acord.

Aprovació inicial del reglament regulador de la segona activitat de la guàrdia urbana de L'Hospitalet de Llobregat

La Comissió de Competències Delegades de Ple, en la sessió AJT/CCD/1/2022, de 23 de febrer de 2022, va adoptar, el següent acord

Aprovació inicial de la segona modificació de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat (AJT/CCD/4/2021)

La Comissió de Competències Delegades del Ple, a la sessió AJT/CCD/4/2021 de data 30 de juny de 2021, va adoptar, el següent acord

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles (AJT/54148/2020)

La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 de desembre de 2020, ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire.

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de quioscos de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. AJT/39560/2019
Aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles
La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
FORA DE TERMINI (Període d’exposició pública del 29-10-2019 a l’11-12-2019, ambdós inclosos)

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400