Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Aprovació inicial del Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet.
S’INFORMA que el termini d’exposició pública per fer al•legacions i/o suggeriments al text del Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet, que era del 12 de març al 24 d’abril de 2020, ambdós inclosos, es troba interromput per aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, (BOE 14.03.2020), pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, interrupció que es mantindrà durant la vigència del citat Reial Decret o, en el seu cas, de les seves pròrrogues, finalitzada la qual s’iniciarà el còmput del citat termini, del que us anirem informant.
Aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles
La Comissió de competències delegades del Ple, en sessió de 23 d’octubre de 2019, ha aprovat inicialment l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
FORA DE TERMINI (Període d’exposició pública del 29-10-2019 a l’11-12-2019, ambdós inclosos)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400