Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a:
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER L'EXERCICI DEL COMERÇ (MERCAT DEL TORRENT GORNAL). ( PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT, EN SESSIÓ DE DATA 24 DE GENER DE 2017)

Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400