Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UNA NOVA ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL NÚM. 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS. (PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT EN SESSIÓ DE DATA 25 DE GENER DE 2017)*
* Pendent d’aprovació definitiva. (Finalitzat el període d’exposició pública  28 d’abril de 2017 al 12 de juny de 2017)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400