Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

Aprovació inicial del Reglament del servei de transport adaptat
Aprovació inicial la modificació dels preus públics de les instal·lacions esportives per al 2019
La Comissió de Competències Delegades pel Ple, en data 26 de febrer de 2019, ha acordat aprovar inicialment la modificació dels preus públics de les instal·lacions esportives per al 2019.

(El període d’exposició al públic comença el dia 5 de març i acaba el dia 15 d’abril inclòs)
Aprovació inicial de l’Ordenança Reguladora de la Protecció, Tinença i Control d’animals de la ciutat de L’Hospitalet
Aprovació provisional de la nova ordenança fiscal, núm. 2.20, reguladora de la taxa per la inscripció en proves selectives d'accés a l'Ajuntament
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400