Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances en període d´exposició pública

Ordenances en període d'exposició pública

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER L'EXERCICI DEL COMERÇ (MERCAT DEL TORRENT GORNAL). ( PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT, EN SESSIÓ DE DATA 24 DE GENER DE 2017)
PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’ESTABLIMENT D’UNA NOVA ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL NÚM. 2.16 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSPECCIÓ D’HABITATGES BUITS. (PLE DE L'AJUNTAMENT CELEBRAT EN SESSIÓ DE DATA 25 DE GENER DE 2017)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400