Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances fiscals, preus públics i taxes

Ordenances fiscals, preus públics i taxes

Ordenances fiscals 2019

(Aprovades definitivament pel Ple de l'Ajuntament, en data 21 de desembre de 2018, i publicades al Butlletí Oficial de la Província del 31 de desembre de 2018)

Preus públics 2019

(Aprovats definitivament per la Comissió de Competències Delegades del Ple de l'Ajuntament, en data 27 de novembre de 2018 i publicats al Butlletí Oficial de la Província el dia 27 de desembre de 2018)
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400