Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consentiment per a la notificació electrònica a persones físiques

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques determina que les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l’interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.

A través d’aquest tràmit les persones físiques poden autoritzar o revocar el consentiment per a la notificació electrònica i comunicar o modificar les dades de correu electrònic (i a més, opcionalment, de telèfon mòbil) per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.

Aquest consentiment serà efectiu per a rebre avisos de les notificacions produïdes en tràmits iniciats d'ofici, per part de l'Ajuntament. En les notificacions que tinguin a veure amb tràmits iniciats a instància de part, per part de la persona sol•licitant, es gestionaran els avisos en funció del mitjà de contacte indicat en aquell procediment.

Persona física

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sense resolució d'òrgan

Tot i que el consentiment es dóna de forma general, la notificació electrònica s'emprarà només en aquells procediments i tràmits que tecnològicament estiguin adaptats i hagin integrat aquesta via de comunicació.

Les dades comunicades queden gravades automàticament i, per tant, amb aquesta sol·licitud queda finalitzat el tràmit.