Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Comunicació o modificació de dades per a la notificació electrònica a persones jurídiques

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques determina que les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l’interessat estigui obligat a rebre-les per aquesta via.

A través d’aquest tràmit les persones jurídiques poden comunicar o modificar les dades de correu electrònic (i a més, opcionalment, de telèfon mòbil) per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.

Persones jurídiques

Disposar d'un certificat de persona jurídica o d'un certificat de representant.

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Sense resolució d'òrgan