Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances municipals en procés de consulta pública
Consulta prèvia a la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 19/07/2022 al 16/08/2022, ambdós dies inclosos

 

Consulta pública prèvia a la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de l'Hospitalet de Llobregat
Formulari
Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 07/07/2022 al 03/08, ambdós dies inclosos

Consulta pública prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública
Formulari
Consulta prèvia a la creació i modificació d'Ordenances Fiscals de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la creació i modificació d'Ordenances Fiscals de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Gestió Tributària

Temps de la consulta en el web:
Del 14/04/2022 al 13/05/2022, ambdós dies inclosos

 

Modificació d'Ordenances Fiscals de l'exercici 2023 en l'Hospitalet de Llobregat
Formulari
Creació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal a l’Ajuntament de L’H
Formulari
Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels serveis de les instal·lacions esportives de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels serveis de les instal·lacions esportives de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)
Modificació de preus públics dels serveis de les instal·lacions esportives de l'exercici 2023 en l'Hospitalet de Llobregat
Formulari
Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels Serveis Culturals i de Mercats de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels Serveis Culturals i de Mercats de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports (Gestió Tributària)

Temps de la consulta en el web:
Del 14/04/2022 al 13/05/2022, ambdós dies inclosos

Modificació de preus públics dels serveis culturals i de mercats de l'exercici 2023 en l'Hospitalet de Llobregat
Formulari
Consulta prèvia per a la creació de l’Ordenança de prestació patrimonial no tributària del Servei d'Educació i derogació dels preus públics del Servei d'Educació
Veure imatge de Consulta prèvia per a la creació de l’Ordenança de prestació patrimonial no tributària del Servei d'Educació i derogació dels preus públics del Servei d'Educació (nova finestra)

Área orgànica:

Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports (Gestió Tributària)

Temps de la consulta en el web:
Del 30/03/2022 al 28/04/2022, ambdós dies inclosos

Consulta pública prèvia a la creació de l'Ordenança de prestaci&oactute; patrimonial no tributària per a l'exercici 2022 a l'Hospitalet de Llobregat
Formulari
Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança del Nomenclàtor de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança del Nomenclàtor de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 16/03/2022 al 12/04/2022, ambdós dies inclosos

 

Consulta pública prèvia modificació ordenança nomenclàtor l'Hospitalet de Llobregat
Formulari
Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics de l'exercici 2022 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics de l'exercici 2022 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Planificació, Projectes estratègics, i Hisenda

Temps de la consulta en el web:
Del 29/07/2021 al 18/08/2021, ambdós dies inclosos

 

Modificacions en general dels preus públics municipals 2022
Formulari
Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança fiscal núm 1.03 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança fiscal núm 1.03 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (nova finestra)
Modificacions en general dels preus públics municipals 2022
Formulari
Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 07/07/2022 al 03/08, ambdós dies inclosos

Modificacions en general dels preus públics municipals 2022
Formulari
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400