Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

  • Estic a: 
  • Seu > 
  • Normatives municipals > 
  • Ordenances municipals en procés de consulta pública
Consulta pública prèvia per l’elaboració de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire
Imatge de recursVeure imatge de Consulta pública prèvia per l’elaboració de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (nova finestra)
Consulta pública prèvia per l'elaboració de l'ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire Formulari
Consulta prèvia per a la modificació de l’Ordenança municipal sobre protecció, control i tinença d’animals de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Imatge persona amb un animal lligat, amb la ciutat de fons (nova finestra)

Área orgànica:
Servei de Salut.Àrea de Drets Socials

Temps de la consulta en el web:
Del 14/05/2024 al 11/06/2024, ambdós dies inclosos.

Consulta prèvia per a la modificació de l'Ordenança municipal sobre protecció, control i tinença d'animals de L'Hospitalet de Llobregat Formulari
Consulta prèvia a la creació del Reglament d'ús de les Biblioteques de L'Hospitalet
Reglament BibliotecaVeure imatge de Consulta prèvia a la creació del Reglament d'ús de les Biblioteques de L'Hospitalet (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Serveis a les Persones

Temps de la consulta en el web:
Del 13/12/2023 al 27/12/2023, ambdós dies inclosos

Consulta prèvia a la creació del Reglament d'ús de les Biblioteques de L'Hospitalet Formulari
Consulta pública prèvia a la modificació dels Preus Públics de les instal·lacions esportives municipals per l’any 2024 a L’Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta pública prèvia a la modificació dels Preus Públics de les instal·lacions esportives municipals per l’any 2024 a L’Hospitalet de Llobregat (nova finestra)
Consulta pública prèvia a la modificació dels preus públics de les instal·lacions esportives municipals per l'any 2024 a L'H Formulari
Consulta prèvia per la redacció d'una Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus Municipals
Consulta prèvia per la redacció d'una Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus MunicipalsVeure imatge de Consulta prèvia per la redacció d'una Ordenança Reguladora de la Gestió de Residus Municipals (nova finestra)
Consulta pública prèvia per la redacció d'una ordenança reguladora de la gestió de residus municipals Formulari
Consulta prèvia a l'elaboració del reglament de constitució, gestió i funcionament de la borsa de personal interí
Consulta prèvia a l'aprovació del Reglament borsa interíVeure imatge de Consulta prèvia a l'elaboració del reglament de constitució, gestió i funcionament de la borsa de personal interí (nova finestra)
Consulta ciutadana prèvia a l'elaboració del reglament de constitució, gestió i funcionament de la borsa de treball del personal interí Formulari
Consulta prèvia a la modificació dels Preus Públics dels Serveis Socials Municipals
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació dels Preus Públics dels Serveis Socials Municipals (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea d'Hisenda, TIC i Atenció Ciutadana

Temps de la consulta en el web:
Del 26/06/2023 al 21/07/2023, ambdós dies inclosos.

Consulta pública prèvia per la modificació dels preus públics dels serveis socials municipals Formulari
Consulta prèvia a la modificació del Reglament de la xarxa municipal d'Escoles Bressol
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació del Reglament de la xarxa municipal d'Escoles Bressol (nova finestra)
Consulta pública prèvia a la modificació del Reglament de la xarxa municipal d'Escoles Bressol Formulari
Consulta prèvia a l'aprovació del Reglament d'Habitatge d'Emergència
Consulta prèvia a l'aprovació del Reglament d'Habitatge d'EmergènciaVeure imatge de Consulta prèvia a l'aprovació del Reglament d'Habitatge d'Emergència (nova finestra)
Consulta prèvia a l'aprovació del Reglament d'Habitatge d'Emergència Formulari
Consulta prèvia a la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)
Consulta pública prèvia a la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de l'Hospitalet de Llobregat Formulari
Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 07/07/2022 al 03/08, ambdós dies inclosos.

Consulta pública prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública Formulari
Consulta prèvia a la creació i modificació d'Ordenances Fiscals de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la creació i modificació d'Ordenances Fiscals de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Gestió Tributària

Temps de la consulta en el web:
Del 14/04/2022 al 13/05/2022, ambdós dies inclosos.

Modificació d'Ordenances Fiscals de l'exercici 2023 en l'Hospitalet de Llobregat Formulari
Creació ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal a l’Ajuntament de L’H Formulari
Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels serveis de les instal·lacions esportives de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels serveis de les instal·lacions esportives de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)
Modificació de preus públics dels serveis de les instal·lacions esportives de l'exercici 2023 en l'Hospitalet de Llobregat Formulari
Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels Serveis Culturals i de Mercats de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics dels Serveis Culturals i de Mercats de l'exercici 2023 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports (Gestió Tributària)

Temps de la consulta en el web:
Del 14/04/2022 al 13/05/2022, ambdós dies inclosos.

Modificació de preus públics dels serveis culturals i de mercats de l'exercici 2023 en l'Hospitalet de Llobregat Formulari
Consulta prèvia per a la creació de l’Ordenança de prestació patrimonial no tributària del Servei d'Educació i derogació dels preus públics del Servei d'Educació
Veure imatge de Consulta prèvia per a la creació de l’Ordenança de prestació patrimonial no tributària del Servei d'Educació i derogació dels preus públics del Servei d'Educació (nova finestra)

Área orgànica:
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports (Gestió Tributària)

Temps de la consulta en el web:
Del 30/03/2022 al 28/04/2022, ambdós dies inclosos.

Consulta pública prèvia a la creació de l'Ordenança de prestaci&oactute; patrimonial no tributària per a l'exercici 2022 a l'Hospitalet de Llobregat Formulari
Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança del Nomenclàtor de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança del Nomenclàtor de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 16/03/2022 al 12/04/2022, ambdós dies inclosos

Consulta pública prèvia modificació ordenança nomenclàtor l'Hospitalet de Llobregat Formulari
Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics de l'exercici 2022 en L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de Preus Públics de l'exercici 2022 en L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Planificació, Projectes estratègics, i Hisenda

Temps de la consulta en el web:
Del 29/07/2021 al 18/08/2021, ambdós dies inclosos.

Modificacions en general dels preus públics municipals 2022 Formulari
Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança fiscal núm 1.03 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Veure imatge de Consulta prèvia a la modificació de l’Ordenança fiscal núm 1.03 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (nova finestra)
Modificacions en general dels preus públics municipals 2022 Formulari
Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat
Veure imatge de Consulta prèvia a l'aprovació de l'Ordenança d'Ocupació de la Via Pública de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Área orgànica:
Àrea de Convivència, Seguretat i Mobilitat

Temps de la consulta en el web:
Del 07/07/2022 al 03/08, ambdós dies inclosos.

Modificacions en general dels preus públics municipals 2022 Formulari

Ajuntament de L'Hospitalet

Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400