Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Duplicat de la cèdula d'habitabilitat

Sol·licitud d'un duplicat d'una cèdula d'habitabilitat que es troba vigent. Si la cèdula ja està caducada s'haurà de demanar una nova.

La vigència de les cèdules d'habitabilitat és la següent:

 • De primera ocupació per habitatges nous: 25 anys.
 • De primera ocupació per habitatges rehabilitats: 15 anys.
 • De segona ocupació: 15 anys.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per:

 • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
 • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge, el llogater, o una persona representant degudament autoritzada.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

 • La cèdula d'habitabilitat ha d'estar vigent. Si està caducada s'ha de tramitar una nova.

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent se’n pot sol·licitar un duplicat en qualsevol moment.

Podeu sol·licitar els duplicats de cèdules a la web de l'Agència. El tràmit es pot veure a l'enllaç següent: Còpia de cèdula d’habitabilitat vigent

Les persones autònomes, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de realitzar el tràmit per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Si sou una persona particular:

 • Per a rebre atenció presencial en la nostra oficina heu de demanar cita prèvia fent servir el tràmit enllaçat a l'apartat 'Tràmits relacionats'.
 • Si sabeu que la cèdula està vigent, heu de presentar el model de sol·licitud de duplicat de la cèdula d'habitabilitat a l'oficina indicada.
 • Si no sabeu si la cèdula està vigent, podeu enviar un correu electrònic a olh@l-h.cat, indicant l’adreça completa de l’habitatge de L’Hospitalet de Llobregat. Si és el cas, l'Oficina de l’Habitatge us contactarà i, si la cèdula està vigent, us indicarem com realitzar el tràmit per a facilitar-vos una còpia.

Documentació necessària

 • Formulari de sol·licitud de duplicat de cèdula d'habitabilitat.

Impresos associats

Sol·licitud duplicat de cèdula d'habitabilitat

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (6245  núm. DOGC  publicat el  02/11/2012).
 • Resolució TES/741/2013, de 3 d'abril, per la qual s'aprova el model de la cèdula d'habitabilitat de conformitat amb el Decret 141/2012, de 30 d'octubre. (6352  núm. DOGC  publicat el  10/04/2013).
 • Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer (8292 núm DOGC publicat el 11/12/2020).
El duplicat de la cèdula d'habitabilitat és totalment gratuït.

Teniu més informació respecte a la tramitació de cèdules d'habitabilitat a la pàgina web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

El duplicat de la cèdula es facilita en el moment de fer la petició a l'Oficina d'Habitatge.