Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Llar Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar. Adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i que necessiten una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva, com a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars i assistencials adequades.

Persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten, de forma permanent o temporal, supervisió i ajuda per les activitats de la vida diària.

Han de tenir autonomia suficient per a realitzar una activitat diària (centre ocupacional, centre especial de treball...).

Tramiteu la sol·licitud d'ingrés al Servei de Valoració i Orientació (CAD) que els correspongui per zona.