Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Centre d'atenció per a persones amb discapacitat - Badal

Adreça: Rambla Badal, 102 CP: 08014

Telèfon: 93 331 21 62, 93 331 21 66

Correu electrónic: cadbadal.dretssocials@gencat.cat

Observacions:

informació, valoració i orientació a adults físics, psíquics, sensorials i malalts mentals a partir dels 16 anys.