Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Consulta de l'estat de la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Una vegada feta la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial podeu veure si encara esteu d'alta o no amb una petita consulta a la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Les persones que constin inscrites en el Registre de Sol·licitants d'HPO.

Podeu consultar l'estat de la vostra inscripció a l'apartat 'Accés a una sol·licitud prèvia' de la web del Registre de Sol·licitants d'HPO de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

El formulari us demanarà el codi de sol·licitud i la clau d'accés. Si no disposeu d'aquestes dades heu d'enviar un correu electrònic a olh@l-h.cat per a donar-vos d'alta i activar el vostre usuari i contrasenya.

En cas d'oblit o de voler fer el canvi de la vostra contrasenya podeu fer servir l'apartat "Regenerar clau" de la web del Registre de Sol·licitants d'HPO de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sense resolució d'òrgan