Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions per a joves de 35 anys o menys a data 26/02/2024.

Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial.

Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

Joves de 35 anys o menys en data 26/02/2024, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Tenir identificació digital. Cal que t'identifiquis amb algun dels mecanismes d'identificació digital vàlids com l'idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, idCAT Certificat, FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc.

Podeu consultar els enllaços que trobareu a 'més informació'

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'11 de març de 2024 a les 9:00 h. i finalitza el 12 d'abril de 2024 a les 15:00 h.
Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Haureu de seguir el següent enllaç: Ajut per a joves de menys de 35 anys

Es podrà presentar a l'OMH demanant cita prèvia al 010 o al 900100277 o adreçant-se al seu punt de registre més proper. Però donada la curta durada de la convocatòria, es recomana el tràmit telemàtic.

Impresos associats

Per fer el tràmit telemàtic és necessaria la identificació digital (idCAT o qualsevol altre). Podeu consultar com tramitar la identificació digital (idCAT) en aquest enllaç. Per tràmitar la idCAT mòbil podeu veure aquest vídeo.