Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Petició d'impartició de tallers formatius en relació a les comunitats de veïns i veïnes

Sol·licitud de tallers formatius gratuïts relacionats amb els drets, deures i convivència a les comunitats de veïns i veïnes (per exemple: taller sobre impagaments, sobre drets i deures...).

La persona representant de la comunitat de veïns i veïnes amb aquesta necessitat de formació.

En cas d'actuar la persona representant, si no està inscrita en el REPRESENTA, cal que aporteu la documentació que us acredita com a representant per fer el tràmit. Si us voleu inscriure ho podeu fer en l'adreça següent: https://www.l-h.cat/representa

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

  1. Cliqueu sobre el botó Tramitar on-line.
  2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid.
  3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
  4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
  5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

Tramitar on-line

Podeu fer la vostra petició trucant al telèfon indicat.

Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.l-h.cat/oficinesregistre

Instància en paper

Sol·licitud

Documentació necessària

  • Especificar el tipus de formació que necessita la comunitat

L'Oficina de Gestió d'Incidències trucarà al telèfon que indiqueu a la vostra petició per tal de concretar-la.

Les sol·licituds passaran directament al Servei de Suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes i el seu personal es posarà en contacte amb vostè per informar-li dels propers cursos programats.