Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina de Gestió d'Incidències de Convivència

Adreça: C. Migdia, 5 CP: 08901

Telèfon: 93 402 94 44, 93 402 96 77 (Fax)

Correu electrónic: infotic@l-h.cat; ogi@l-h.cat

Qualsevol ciutadà pot trucar al telèfon 93 402 94 44 per exposar actes incívics o problemes que puguin suposar dificultats en la convivència.
Es fa una anàlisi de la problemàtica, o la incidència, identificant les posicions, interessos i necessitats del sol·licitant.
Valoració de les incidències i, si s'escau, derivació al servei municipal adient.