Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Sol·licitud de desratització, desinfecció i desinsectació (DDD)

Control de desratització, desinfecció i desinsectació derivat d'una sol·licitud en carrers i espais públics, (exceptuant les plagues del arbres i les plantes)

Qualsevol ciutadà/na.

  • A través de l' app: LH Ben Net (plagues)
  • A través del 'Contacteu' emplenant el formulari en aquest enllaç

Podeu trucar als teléfons que trobareu tot seguit 

Aquest Servei efectuarà la recepció de la informació necessària, i efectuarà prospecció prèvia de la zona dels casos que tècnicament es considerin adients, abans de trametre la corresponent sol·licitud a l'empresa de serveis de plagues contractada per l’Ajuntament, pel tractament en espais públics.

No obstant això, es dóna prioritat al criteri de lluita integrada en el control de plagues relacionades amb la salut pública (No les plagues dels arbres i les plantes). Per tant no solament es valorarà fer tractaments plaguicides, si no també d’altres factors com la neteja de la zona, manteniment d’espais verds, el civisme, les deficiències estructurals, etc.

El servei a particulars no és competència municipal, és a càrrec dels propietaris/propietàries o dels llogaters/llogateres, que poden contractar directament el servei a una empresa especialitzada. (Associació de Empreses de Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, Telf.: 93 4964507)