Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Recerca activa de feina

La recerca activa de feina permet preparar a la persona a la incorporació al mercat de treball. Es fomenta la recerca a través de diferents portals d'ocupació, optimitzant les candidatures i millorant l'autonomia de les persones participants.

La persona ha de:

  • Estar inscrita al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb la demanda activa.
  • Estar ocupable, amb projecte professional definit i viable.
  • Tenir disponibilitat i interès per participar.
  • Tenir coneixement del català i/o del castellà.
  • Tenir autonomia suficient en informàtica i internet.

Heu de consultar amb l'Espai de recerca de Promoció Econòmica i Ocupació si el servei està obert a noves inscripcions.

El servei s'ofereix en dos grups diferenciats:
  • Dilluns i dimecres, de 9:00 a 13:00 h
  • Dimarts i dijous, de 9:00 a 13:00 h
Cada participant hi assistirà a un dels grups, durant 4 setmanes, fins a un màxim de 8 sessions.

Heu de dirigir-vos al Servei d'Informació i Orientació Laboral de Promoció Econòmica i Ocupació, on us faran una derivació concreta al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que és qui tramita la inscripció a aquesta acció formativa.

Documentació necessària

  • DNI, targeta de residència o passaport (original)

Aquesta acció és 100 % gratuïta, i  està finançada pel “Ministerio de Empleo y Seguridad Social” i cofinançada en un 50% pel Programa Operatiu que s’aprovi en el marc de l’objectiu d’ "Inversió en Creixement i  Ocupació” per al període 2014-2020 del Fons Social Europeu.
Sense resolució d'òrgan