Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o física

Sol·licitud d’acollida residencial de caràcter temporal o permanent per a persones amb discapacitat.

Persones amb greus discapacitats que, per causa del seu alt grau d'afectació necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que, per raons familiars, socials o de localització geogràfica, no poden viure a casa seva, de manera que és indispensable el seu ingrés temporal o permanent en un centre d'aquestes característiques.

Presenteu sol·licitud d'ingrés en residència al Servei de Valoració i Orientació (CAD)

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir persones amb discapacitat amb un alt grau d'afectació (inel·lectual i/o física).