Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Servei d’atenció i informació del Programa municipal per a la Dona

Servei d’atenció individualitzada destinat a les dones de la ciutat que sol·liciten informació i assessorament en relació a situacions de discriminació de gènere.

Dones de la ciutat.

Truqueu al telèfon del nostre centre per a fer consultes telefòniques.

Demaneu cita prèvia.

- Informació i assessorament jurídic sobre els drets de les dones, dret de família, dret laboral...
- Atenció social en situacions de risc o vulnerabilitat per raó de sexe: conflictes de parella, violència de gènere, discriminacions laborals, aïllament social...
- Atenció psicològica referent a temes propis de l’àmbit d’actuació del PMD.
- Orientació sobre els recursos existents en la ciutat (culturals, laborals, associatius, lúdics, etc.)