Logo Ajuntament de L'Hospitalet

Centre d'Atenció i Informació a la Dona

Adreça: PL Can Colom, 1 CP: 08902

Telèfon: 93 403 62 70, 93 298 18 73 (Fax)

Correu electrónic: caid@l-h.cat

Web: http://www.l-h.cat/caid

Promoure i implementar les polítiques municipals d'igualtat d'oportunitats de les dones de L'H, a través de serveis d'atenció directa i de projectes dirigits a la comunitat. 

Observacions:

Ubicats a la Masia Can Colom