Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del carnet metropolità de transport (targeta rosa)

Imprimir
Targeta personal i intransferible amb la qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda..  

QUI EL POT DEMANAR

Qui compleixi les següents condicions:
 • Persones empadronades a L’Hospitalet
 • Persones majors de 60 anys o bé que estiguin en possessió del Certificat de Reconeixement de discapacitat de l’ Institut Català d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS) on consti una disminució igual o superior al 33%.
 • Ingressos:
  • Per viatjar gratuïtament: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), inferiors a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM) més un 10 % de l’IPREM vigent (8.916,91 € ). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.
  • Per viatjar amb tarifa reduïda: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), entre la quantitat per obtenir el passi gratuït i el doble del mateix valor ( 17.833,82 €). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

COM ES POT TRAMITAR

PER INTERNET:
Descarregueu la sol·licitud que trobareu a l'apartat de “ Impresos associats “ i feu servir el sobre imprimible que haureu de dipositar a la bústia de Correos.

Si autoritzeu a la sol·licitud que l'AMB pugui fer consulta de les dades i informació a altres Administracions Públiques, no caldrà aportar cap documentació, només la sol·licitud signada.

En cas de no autoritzar la consulta de les dades a AMB, haureu d’adjuntar la documentació necessària.
PRESENCIALMENT:
Podeu demanar l'imprés i el sobre per la tramitació amb AMB a les Regidories de districte i ho haureu d'enviar per Correos.
Documentació necessària
 • Imprès de sol·licitud
NOMÉS ES PRESENTARÀ LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ SI NO AUTORITZA A L'AMB A CONSULTAR LES SEVES DADES (marcant la casella al formulari de NO AUTORITZO)
 • DNI 
 • Volant de residència que ho pot aconseguir en el següent enllaç: 'Volant de residència'.
 • Acreditació de la condició de discapacitat (certificat de reconeixement de la disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) amb una disminució igual o superior al 33%
 • Darrera declaració de la renda i patrimoni (si la persona amb discapacitat és menor d'edat, aportarà la declaració de renda dels pares o tutors)
 • Certificat de les pensions dels cònjuges expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia.  Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9:00 a 14:00 h
  Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horari habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet) Horario habitual:

  Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dimarts i dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h 
  Dimecres: 9 h -11 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

QUÈ PASSA DESPRÉS

La targeta serà lliurada en mà al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar-se ningú a l’adreça, es deixarà un avís per passar a recollir-la per la Regidoria de seu districte.

MÉS INFORMACIÓ

Queden excloses les línies singulars: Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus turístic i serveis especials.

Serveix per: línies d'autobusos de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc. 

Serveis regulars de les següents empreses dins de l'àmbit de l'AMB: Tusgsal, Authosa, Transports Lydia, Rosanbus, Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu, Esplubús, JustTram i JustMetro), Mohn i TCC2 (PR4).

També es pot entrar gratuïtament al Parc Zoològic, als museus municipals, als parcs d'atraccions (entrada de passeig), i gaudir de descomptes a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i a les 'Golondrines' del port de Barcelona.

La renovació de la targeta serà lliurada en mà al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar-se ningú a l’adreça, es deixarà un comprovant a on s’indicarà a partir de quin dia i a on podrà anar a recollir-la.

Per a sol·licitar un canvi de targeta perquè estigui defectuosa us heu de dirigir a la taquilla del metro.

Per a qualsevol altre tràmit que necessiteu fer respecte a aquesta targeta (duplicat per pèrdua o robatori, per exemple) us heu de dirigir directament a l’AMB, al telèfon 900700077.

Més informació a  www.amb.cat/mobilitat.  

NORMATIVA APLICABLE

- Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport, aprovada el 28 d’abril de 1994
- Conveni entre l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 19/04/2007 per incorporar , al sistema, a les persones residents a l’Hospitalet de 60 a 64 anys
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400