Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del carnet metropolità de transport (targeta rosa)

Imprimir
Targeta personal i intransferible amb la qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda..  

QUI EL POT DEMANAR

Qui compleixi les següents condicions:

1. Persones empadronades a L’Hospitalet

2. Persones majors de 60 anys o bé que estiguin en possessió del Certificat de Reconeixement de discapacitat de l’ Institut Català d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS) on consti una disminució igual o superior al 33%.

3. Ingressos:

Per viatjar gratuïtament: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), iguals o inferiors a l'Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Per viatjar amb tarifa reduïda: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), igual o inferiors al doble de l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol•licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
Aportant la documentació necessària a la seva regidoria de districte.
Documentació necessària
. Imprès de sol·licitud (2 còpies)
. DNI (fotocòpia)
. Acreditació de la condició de discapacitat (certificat de reconeixement de la disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) amb una disminució igual o superior al 33% (fotocòpia).
. Darrera declaració de la renda i patrimoni (si la persona amb discapacitat és menor d'edat, aportarà la declaració de renda dels pares o tutors) (fotocòpia).
. Certificat de les pensions dels cònjuges expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) (fotocòpia).

MÉS INFORMACIÓ

Queden excloses les línies singulars: Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus turístic i serveis especials.

Serveix per: línies d'autobusos de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc. 

Serveis regulars de les següents empreses dins de l'àmbit de l'AMB: Tusgsal, Authosa, Transports Lydia, Rosanbus, Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu, Esplubús, JustTram i JustMetro), Mohn i TCC2 (PR4).

També es pot entrar gratuïtament al Parc Zoològic, als museus municipals, als parcs d'atraccions (entrada de passeig), i gaudir de descomptes a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i a les 'Golondrines' del port de Barcelona.

La renovació de la targeta serà lliurada en mà al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar-se ningú a l’adreça, es deixarà un comprovant a on s’indicarà a partir de quin dia podrà anar a recollir-la a la Regidoria del seu districte

Més informació a  www.amb.cat/mobilitat.  

NORMATIVA APLICABLE

- Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport, aprovada el 28 d’abril de 1994
- Conveni entre l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 19/04/2007 per incorporar , al sistema, a les persones residents a l’Hospitalet de 60 a 64 anys
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

  • Carpeta ciutadana
  • Contacteu
  • Normatives municipals
  • Talls de servei
  • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
  • Anar a cat365.net
  • 060.es
  • Oficina gestió empresarial
  • Sede electrónica del catastro
  • Agencia Tributària
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400