Ajuntament de L'Hospitalet
 

Seu electrònica

Sol·licitud del carnet metropolità de transport (targeta rosa)

Imprimir
Targeta personal i intransferible amb la qual es pot viatjar gratuïtament o bé amb tarifa reduïda..  

QUI EL POT DEMANAR

Qui compleixi les següents condicions:

1. Persones empadronades a L’Hospitalet

2. Persones majors de 60 anys o bé que estiguin en possessió del Certificat de Reconeixement de discapacitat de l’ Institut Català d’Assistencia i Serveis Socials (ICASS) on consti una disminució igual o superior al 33%.

3. Ingressos:

Per viatjar gratuïtament: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), inferiors a l’Indicador Públic de Renda de Efectes Múltiples (IPREM) més un 10 % de l’IPREM vigent (8.271,55€ ). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol·licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

Per viatjar amb tarifa reduïda: El demandant ha de tenir uns ingressos totals (sumant pensions, ajuts, rendes, etc.), entre la quantitat per obtenir el passi gratuït i el doble del mateix valor ( 16.543,10€). Aquesta quantitat es calcula dividint els ingressos de la unitat familiar a la qual pertany el sol•licitant, entre el seu nombre de membres. Es consideren membres el dos cònjuges i els fills menors de 18 anys.

COM ES POT TRAMITAR

PRESENCIALMENT:
NOTA INFORMATIVA RESPECTE A LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS A LES OFICINES DE REGISTRE

A partir del 2 de juliol de 2018 no caldrà aportar dos exemplars dels documents que s'adjunten a les sol·licituds que es lliuren en el Registre General d'Entrada. N'hi ha prou amb la presentació dels documents sol·licitats, els quals els seran retornats un cop siguin digitalitzats de forma segura. La documentació no es podrà presentar enquadernada i, preferiblement, tampoc grapada i es recomana lliurar-la en format digital sempre que sigui possible (preferiblement en un USB enlloc de CD).

Aportant la documentació necessària a la seva regidoria de districte.
Documentació necessària
. Imprès de sol·licitud (2 còpies)
. DNI (fotocòpia)
. Acreditació de la condició de discapacitat (certificat de reconeixement de la disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) amb una disminució igual o superior al 33% (fotocòpia).
. Darrera declaració de la renda i patrimoni (si la persona amb discapacitat és menor d'edat, aportarà la declaració de renda dels pares o tutors) (fotocòpia).
. Certificat de les pensions dels cònjuges expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) (fotocòpia).
 • Regidoria Districte I
  RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a dijous: 9-14 i 16-19 h
  Divendres: 9-14 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte II
  C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: De dilluns a divendres matins de 9:00 a 14:00 hores
  Dimarts i dijous tarda de 16:00 a 19:00 hores


  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte III
  AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte IV-V
  C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Districte VI
  PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 
  Dilluns a dijous: 16:30-19 h

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa
 • Regidoria Sanfeliu
  C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
  Horari: Dilluns a divendres: 9-14 h 

  Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
  Mapa

MÉS INFORMACIÓ

Queden excloses les línies singulars: Aerobús, telefèrics, funicular Tibidabo, Tramvia Blau, Bus turístic i serveis especials.

Serveix per: línies d'autobusos de TMB, Ferrocarrils de la Generalitat (dins la 1a corona metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs i Funicular de Montjuïc. 

Serveis regulars de les següents empreses dins de l'àmbit de l'AMB: Tusgsal, Authosa, Transports Lydia, Rosanbus, Oliveras, Soler i Sauret (Urbans de Sant Feliu, Esplubús, JustTram i JustMetro), Mohn i TCC2 (PR4).

També es pot entrar gratuïtament al Parc Zoològic, als museus municipals, als parcs d'atraccions (entrada de passeig), i gaudir de descomptes a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya i a les 'Golondrines' del port de Barcelona.

La renovació de la targeta serà lliurada en mà al domicili del titular. Si el lliurament no es pot realitzar, per no trobar-se ningú a l’adreça, es deixarà un comprovant a on s’indicarà a partir de quin dia podrà anar a recollir-la a la Regidoria del seu districte

Més informació a  www.amb.cat/mobilitat.  

NORMATIVA APLICABLE

- Ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport, aprovada el 28 d’abril de 1994
- Conveni entre l’Entitat Metropolitana del Transport i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 19/04/2007 per incorporar , al sistema, a les persones residents a l’Hospitalet de 60 a 64 anys
.  

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:

.  

Enllaços d'interès

 • Oficines de registre
 • Carpeta ciutadana
 • Contacteu
 • Normatives municipals
 • Talls de servei
 • Anar a Portal Jurídic de Catalunya
 • Anar a Oficicina virtual de tràmits
 • 060.es
 • Oficina gestió empresarial
 • Agencia Tributària
 • Sede electrónica del catastro
Ajuntament de L'Hospitalet. Plaça de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934 029 400